Turi në fabrikë

Test

01Pajisjet e provës së arrestuesit

01Makinë tensioni e dhomës së gjumit

01Pajisjet e provës së arrestuesit2

01
Pajisjet e plakjes

01
Testues i fortësisë

01
Makinë tërheqëse vertikale

01
Pajisjet e provës së arrestuesit

01
Makinë tërheqëse universale

01
Instrumenti i djegies së telit

Detajet

01

01

01

01

01

01

01

01

01

E tërë

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01